Архиве категорија Издања

Током претходних осам година рада, међу најважнијим дјелатностима Друштва је и издавачки рад. До сада је објављено шеснаест издања подијељених у пет библиотека:

Народне приповијетке и предања

НАРОДНЕ приповијетке и предања – приредили Јеленка Пандуревић и Саша Кнежевић. – Бања Лука : Матица српска, Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2018 (Бања Лука : Графид). 335 стр. ; 23 cm. (Библиотека Српска књижевност у Босни и Херцеговини ; књ. 5)

Лирске народне пјесме

ЛИРСКЕ народне пјесме – приредили Саша Кнежевић и Јеленка Пандуревић. – Бања Лука : Матица српска, Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2018 (Бања Лука : Графид). 298 стр. ; 23 cm. (Библиотека Српска књижевност у Босни и Херцеговини ; књ. 4)

Мултимедијална стилистика

МУЛТИМЕДИЈАЛНА стилистика: зборник радова са научног скупа Међународног славистичког комитета одржаног 2017. / приредили Данијел Дојчиновић и Горан Милашин – Бања Лука : Матица српска – Друштво чланова Матице Српске у Републици Српској, Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу, Комисија за славистику Међународног славистичког комитета, 2018 (Бања Лука : Графид). – 174 стр. […]