О Друштву

Матица српска – Друштво чланова Матице српске у Републици Српској основано је 07. јула 2010. године, на оснивачкој сједници одржаној у Бањалуци, када је Скупштина усвојила и Статут, којим су дефинисани темељни циљеви, задаци и дјелатности Друштва, као и сам начин организовања и управљања.

Друштво чланова Матице српске у Републици Српској је књижевно, научно и културно друштво, којим управљају њени чланови. Основне активности Друштва природно произилазе и слиједе програм Матице српске. Првенствено изучава и његује српски језик и књижевност, те духовни и културни живот српског народа, уопште, без обзира у којим државама његови припадници живе, али, такође, и његове културне, научне и друге везе са словенским, сусједним и другим народима у свијету.

Друштво обавља научноистраживачку, издавачку и архивску дјелатност, као и друге дјелатности у области културе, те доприноси изграђивању и координисању научноистраживачког рада, посебно у области друштвених и хуманистичких наука, унапређује научну периодику и остварује вишедисциплинарне пројекте у области друштвених и природних наука, књижевности и језика, као и умјетности, а такође подстиче и развија сарадњу са институцијама и појединцима у земљи и иностранству.

Задаци Друштва извршавају се дјеловањем свих чланова, уз сагласност органа Друштва. Члан може бити сваки пословно способан држављанин Републике Српске, који доприноси остварењу циљева, задатака и дјелатности Матице српске, као цјелине, и овог Друштва, те ко прихвата одредбе Статута и испуњава прописане услове Друштва.