Архиве категорија Српска књижевност у Босни и Херцеговини

Народне приповијетке и предања

НАРОДНЕ приповијетке и предања – приредили Јеленка Пандуревић и Саша Кнежевић. – Бања Лука : Матица српска, Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2018 (Бања Лука : Графид). 335 стр. ; 23 cm. (Библиотека Српска књижевност у Босни и Херцеговини ; књ. 5)

Лирске народне пјесме

ЛИРСКЕ народне пјесме – приредили Саша Кнежевић и Јеленка Пандуревић. – Бања Лука : Матица српска, Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2018 (Бања Лука : Графид). 298 стр. ; 23 cm. (Библиотека Српска књижевност у Босни и Херцеговини ; књ. 4)

Епско-лирске народне пјесме

ЕПСКО-лирске народне пјесме / приредила Јеленка Пандуревић. – Бања Лука : Матица српска, Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2018 (Бања Лука : Графид). – 365 стр. ; 23 cm. – (Библиотека Српска књижевност у Босни и Херцеговини ; књ. 3)