Архиве категорија Студије и расправе

Развој српске компаратистике

СИМАНОВИЋ, Игор Развој српске компаратистике. – Бања Лука : Матица српска – Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2018 (Бања Лука : Графид). – 325 стр. ; 21 cm. – (Библиотека Студије и расправе)

Васо Глушац

Пејшиновић, Зоран Васо Глушац. – Бања Лука : Матица српска – Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2018 (Бања Лука : Арт принт). – 265 стр. ; 21 cm. – (Библиотека Студије и расправе)

Етичко и онтолошко

ЋУЗУЛАН, Драган Етичко и онтолошко.  – Бања Лука : Матица српска – Друштво чланова Матице Српске у Републици Српској, 2015 (Бања Лука : Вилукс). – 186 стр. ; 24 цм. – (Библиотека Студије и расправе)