Таг архива Slavic Stylistics

Мултимедијална стилистика

МУЛТИМЕДИЈАЛНА стилистика: зборник радова са научног скупа Међународног славистичког комитета одржаног 2017. / приредили Данијел Дојчиновић и Горан Милашин – Бања Лука : Матица српска – Друштво чланова Матице Српске у Републици Српској, Институт за славистику Универзитета „Карл Франц“ у Грацу, Комисија за славистику Међународног славистичког комитета, 2018 (Бања Лука : Графид). – 174 стр. […]