Таг архива litterature generale

Развој српске компаратистике

СИМАНОВИЋ, Игор Развој српске компаратистике. – Бања Лука : Матица српска – Друштво чланова Матице српске у Републици Српској, 2018 (Бања Лука : Графид). – 325 стр. ; 21 cm. – (Библиотека Студије и расправе)