Таг архива demografija

Демографски процеси и српски национални интереси

ДЕМОГРАФСКИ процеси и српски национални интереси: зборник радова са Округлог стола одржаног 2017. / приредио Слободан Наградић – Бања Лука : Матица српска – Друштво чланова Матице Српске у Републици Српској, 2018 (Бања Лука : Комесграфика). – 260 стр. ; 25 cm.